About
Tahico la don vi hang dau chuyen san xuat va phan phoi cac san pham cham soc xe nhu: Dung dich rua va cham soc xe den thiet bi, dung cu lam sach va lam dep xe chuyen nghiep. Voi cam ket dem lai chat luong va hieu qua toi uu, Tahico khong ngung no luc de dap ung moi nhu cau cua khach hang tren khap ca nuoc.

Chung toi chuyen cung cap cac dich vu nhu:
- Dung dich cham soc xe: Nuoc rua xe bot tuyet, nuoc rua xe khong cham, dung dich bong lop, nuoc lau kinh o to, ...
- Thiet bi rua xe: May rua xe, may nen khi, may hut bui, binh bot tuyet,...
- Cau nang o to: 1 tru, 2 tru, 4 tru, cat keo, cau nang bai do xe ...
- Thiet bi lam lop: May ra vao lop, may can mam, may bom nito...
- Thiet bi Garage: Phong son o to, may han rut ton, may bom dau, may bom mo...
- Thiet bi cham soc xe: May danh bong, may khu mui, cuon day tu thu, phot danh bong, den to ong...
- Dung cu rua xe: Khan lau xe, bao tay rua xe, choi co ban chai, tam lot san...
- Dung cu cham soc xe: Khan lau, gan tay, choi co ban chai, tam lot san rua xe, ...
- San xuat OEM cac dung dich cham soc xe cho cac cong ty phan phoi theo thuong hieu rieng cua minh

Ten cong ty: Tahico
Website: https://tahico.com/
Hotline: 0987 694 999
Email: lienhe@tahico.com
Showroom 1: C40, CC Khang Gia, Duong so 45, P. 14, Q. Go Vap, HCM
Showroom 2: Nha A5.TT1 khu do thi Bac Linh Dam, Dai Kim, Hoang Mai, Ha Noi

Social Tahico:
https://tahico.com/
https://www.pinterest.com/socialtahico/
https://www.youtube.com/@tahicocom
https://www.reddit.com/user/tahicocom/
https://tahicoblog.wordpress.com/2024/07/01/cong-ty-tahico/
https://gravatar.com/socialtahico
https://www.instapaper.com/p/14549065
https://www.producthunt.com/@tahicocom
https://500px.com/p/tahicocom
https://www.tumblr.com/tahicoco
https://sites.google.com/view/tahico/
https://about.me/tahicocom
https://tahicoco.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/12285236719273728810
https://www.pinterest.fr/tahicocom/
Comments
Issues with this site? Let us know.